www.bareengang.com © 2011

 

 


k
likk heromkring for å lese litt mer om bakgrunnen for bokprosjektet

 

På forhånd takk!

Her kan du sende inn ditt bidrag til neste utgave av Bare én gang. Du kan selvsagt velge å være anonym, men vi forbeholder oss retten til å publisere kjønn, alder og bosted. Historier som eventuelt blir omskrevet eller kraftig krydret vil bli returnert for godkjenning av innsender.

Navn*

Adresse

Epost*

Alder
 år

Vil du være anonym?
Ja  Nei

Skriv din historie her*

*Obligatoriske felt

Du kan også sende inn din historie til bok@bareengang.com

 

  
Man lever aldri så lenge at man ikke har noe ugjort